За све ученике образовног профила Финансијски администратор: овде можете преузети дневник практичне наставе, упитник за ментора и чек листу за оцењивање извештаја са праксе.

Дневник практичне наставе

Advertisements