Поступак отварања текућег рачуна за предузећа, тј. привредна друштва је у суштини исти, без обзира на то у којој банци ће привредно друштво отворити текући рачун. Једина разлика је што свака банка има своје, унапред припремљене обрасце, које треба преузети и попунити.

У наредним прилозима, објашњен је поступак отварања текућег рачуна у Чачанској банци, са одговарајућим документима.

Поступак отварања текућег рачуна за правна лица

Захтев за отварање текућег рачуна

Картон депонованих потписа

Картон овлашћених лица

Advertisements