У време када је понуда радне снаге веома велика, конкуренција у тражењу посла веома јака, за тражење и конкурисање за посао треба се озбиљно припремити. Потребно је у мору кандидата себе приказати на најбољи могући начин и убедити послодавца да баш Вас треба да прими на радно место. За то су, осим стручне спреме, потребна и основна знања о правилима комуникације, пословног бонтона.

Први корак до послодава је да га заинтересујете својом радном биографијом, тј да Ваш CV (curiculum vitae) буде написан тако да заинтересује послодавца како би Вас уврстио у ужи избор и позвао на разговор (интервју). Постоје веома различите форме за писање CV и све се оне могу наћи на интернету, а овде представљамо европску форму која се веома често користи и једноставна је: Образац CV

Поред радне биографије, потребно је написати и кратко пропратно писмо, молбу или лепше речено пријаву за пријем на посао, којом се директно обраћамо послодавцу, а уз њега прилажемо и пратећу документацију која је конкурсом захтевана (дипломе о завршеном школовању и курсевима, сертификати са семинара, уверења о неосуђиваности, здравственом стању, држављанству…). Пример молбе за пријем на посао

Ако сте имали среће (или вештине) да својом радном биографијом заинтересујете послодавца, следећи корак је припремити се за интервју (разговор) са послодавцем, у коме добијате шансу да на њега оставите добар утисак и да баш Вас прими од великог броја кандидата.Припрема за интервју

Advertisements