Тест за проверу знања о пословним писмима

За ученике првог разреда профила економски техничар и слу

беник осигурања и ученике другог разреда профила Финансијски администратор

Тест из пословне кореспонденције

Advertisements