У току дана, у сваком привредном друштву појављују се одређене готовинске уплате и исплате, које се морају извршити и евидентирати преко благајне привредног друштва. Свако привредно друштво има бар једну, а може и више благајни.

Према најновијим прописима, у благајни, на крају радног дана, не може остати новац (благајнички максимум), већ се цела сума уплаћује на текући рачун привредног друштва.

У прилогу се налазе најчешће коришћени обрасци у благајничком пословању, као и два инструмента платног промета. Ови обрасци су, пре свега, намењени ученицима за рад у бироу, али и свима другима које мрзи да ових хладних дана одлазе у књижару, како би их набавили.

Дневник благајне

Налог благајни исплатите

Налог благајни наплатите

Налог за службени пут

Налог за исплату

Налог за уплату

Признаница

Налог за пренос