Архиве за категорију: Финансијско – рачуноводствена обука

Која професија најбоље одговара вашем типу личности? Решите тест и сазнаћете…Подсетник општих карактеристика личности у односу на тип посла

Advertisements

У време када је понуда радне снаге веома велика, конкуренција у тражењу посла веома јака, за тражење и конкурисање за посао треба се озбиљно припремити. Потребно је у мору кандидата себе приказати на најбољи могући начин и убедити послодавца да баш Вас треба да прими на радно место. За то су, осим стручне спреме, потребна и основна знања о правилима комуникације, пословног бонтона.

Први корак до послодава је да га заинтересујете својом радном биографијом, тј да Ваш CV (curiculum vitae) буде написан тако да заинтересује послодавца како би Вас уврстио у ужи избор и позвао на разговор (интервју). Постоје веома различите форме за писање CV и све се оне могу наћи на интернету, а овде представљамо европску форму која се веома често користи и једноставна је: Образац CV

Поред радне биографије, потребно је написати и кратко пропратно писмо, молбу или лепше речено пријаву за пријем на посао, којом се директно обраћамо послодавцу, а уз њега прилажемо и пратећу документацију која је конкурсом захтевана (дипломе о завршеном школовању и курсевима, сертификати са семинара, уверења о неосуђиваности, здравственом стању, држављанству…). Пример молбе за пријем на посао

Ако сте имали среће (или вештине) да својом радном биографијом заинтересујете послодавца, следећи корак је припремити се за интервју (разговор) са послодавцем, у коме добијате шансу да на њега оставите добар утисак и да баш Вас прими од великог броја кандидата.Припрема за интервју

Поступак отварања текућег рачуна за предузећа, тј. привредна друштва је у суштини исти, без обзира на то у којој банци ће привредно друштво отворити текући рачун. Једина разлика је што свака банка има своје, унапред припремљене обрасце, које треба преузети и попунити.

У наредним прилозима, објашњен је поступак отварања текућег рачуна у Чачанској банци, са одговарајућим документима.

Поступак отварања текућег рачуна за правна лица

Захтев за отварање текућег рачуна

Картон депонованих потписа

Картон овлашћених лица

Шта је привредно друштво са ограниченом одговорношћу и како се оснива (документација се може преузети на сајту Агенције за привредне регистре)?

Оснивање привредног друштва са ограниченом одговорношћу

Да бисмо донели одлуку о томе какво привредно друштво желимо да оснујемо, неопходно је да се упознамо са врстама привредних друштава, организационим облицима и организационом структуром привредног друштва.

Тек након тога, можемо одредити и друге атрибуте привредног друштва које оснивамо: величина, седиште, ужи асортиман производа, лого…

Врсте и организационе форме привредних друштава

Драги родитељи и ученици,

Иако се, на први поглед, чини да је крај школске године још далеко, одлука о томе коју школу уписати већ сада треба да се обликује.

Већ смо на нашој страници објаснили шта је и како је настао образовни профил Финансијски администратор. Окосницу овог профила чини предмет Финансијско рачуноводствена обука, која у ствари представља практични рад у бироу за учење. Упознајући се са циљевима овог предмета, може се добити јаснија слика о овом образовном профилу.

Циљеви финансијско рачуноводствене обуке

За све ученике образовног профила Финансијски администратор: овде можете преузети дневник практичне наставе, упитник за ментора и чек листу за оцењивање извештаја са праксе.

Дневник практичне наставе

Финансијско – рачуноводствена обука је по много чему специфичан предмет. Ученици, у оквиру виртуелног привредног друштва кога сами оснивају, практично обављају све задатке из делокруга финансијског администратора. Да би ове задатке успешно обавили, ученици морају поседовати предзнање, које стичу на свим осталим предметима у току школовања у образовном профилу Финансијски администратор.

Постигнућа ученика се прате и оцењују на више начина: контрола документације, праћење активности, презентације, радни задаци, извештаји о раду.

Највише проблема ученицима задаје извештај о раду, као нова форма оцењивања за њих. Надам се да ће овде пронаћи одговоре на сва питања у вези извештаја о раду, а биће представљен и један пример готовог извештаја на тему Оснивање привредног друштва.

Како се саставља извештај о раду

Пример извештаја о раду

%d bloggers like this: