Шта је привредно друштво са ограниченом одговорношћу и како се оснива (документација се може преузети на сајту Агенције за привредне регистре)?

Оснивање привредног друштва са ограниченом одговорношћу

Advertisements

Ако планирамо за једну годину: посејаћемо жито,

Ако планирамо за десет година: посадићемо дрва,

Ако планирамо за цели живот:

Обучићемо људе

(Kwantsu, 3. vek p.n.e.)

Оно што чујем, заборавим

Оно што видим, упамптим

Оно што урадим, разумем

(Confucius, 4. vek p.n.e.)

Упознајте се са значењем  бројева у јединственом матичном броју грађана

http://petarpoznic.wordpress.com/2012/02/09/znacenje-svih-13-cifara-u-jmbg/#wpl-likebox

Да бисмо донели одлуку о томе какво привредно друштво желимо да оснујемо, неопходно је да се упознамо са врстама привредних друштава, организационим облицима и организационом структуром привредног друштва.

Тек након тога, можемо одредити и друге атрибуте привредног друштва које оснивамо: величина, седиште, ужи асортиман производа, лого…

Врсте и организационе форме привредних друштава

Драги родитељи и ученици,

Иако се, на први поглед, чини да је крај школске године још далеко, одлука о томе коју школу уписати већ сада треба да се обликује.

Већ смо на нашој страници објаснили шта је и како је настао образовни профил Финансијски администратор. Окосницу овог профила чини предмет Финансијско рачуноводствена обука, која у ствари представља практични рад у бироу за учење. Упознајући се са циљевима овог предмета, може се добити јаснија слика о овом образовном профилу.

Циљеви финансијско рачуноводствене обуке

На почетку школске године, суочавамо се са првим часом на коме треба упознати ученике. Поред класичног представљања и упознавања, ова активност може бити реализована на велики број интересантних начина. Међутим, већина њих захтева да се ученици и међусобно познају. А шта ако желимо да упознамо ученике првог разреда, који се још увек не познају?

Следећа вежба је план часа упознавања који је погодно применити у првим разредима основне или средње школе, као и у другим ситуацијама (предавања, обуке, семинари) где је потребно упознати већи број учесника (ученика).

Зип зап зоп

За све наставнике средњих стручних школа у којима се појављује предмет Предузетништво, али и за економисте, наставнике који се баве образовањем одраслих и оне који су заинтересовани да се упознају са новим техникама и методама наставе препоручујемо семинар Обука из области предузетништва.

Овај семинар је акредитован и састоји се од три целине које се реализују као посебни семинари:

254 – Обука из области предузетништва – Маркетинг план као део бизнис плана – ниво 1, обавезан

255 – Обука из области предузетништва – Производни и организациони план као део бизнис плана, ниво 2, изборни

256 – Обука из области предузетнишва – финансисјки план као део бизнис плана, ниво 3, обавезан

Институција: Удружење грађана професора средњих школа „Доситеј“, Ђуре Гајића 110, 25232 Липар

Аутори и реализатори: Силва Мишљеновић, Симка Ђурић Јеличић, Биљана Kаурин, Ивана Милисављевић

координатор: Ивана Милисављевић, ivana.avramovic@yahoo.com, 064/425-45-91

Циљна група: професори предметне наставе – гимназије, професори предметне наставе – средње

стручне школе

Број учесника: 24

Трајање: три дана (24 сата)

Семинари су осмишљени као активна настава у оквиру које се реализују вежбе, часови и планске игре на тему предузетништва, али истовремено анализира се њихова примена на неке друге теме, употреба у економији, као и предности и недостаци активне наставе. Наставници добијају материјал који у оригиналу могу употребити на часовима Предузетништва или га прилагодити настави својих предмета.

За сада, семинари се организују на захтев школа које окупе већи број заинтересованих полазника. То може бити једна школа, или неколико школа у једном граду које се могу удружити и затражити организацију семинара. За сва питања у вези организације семинара можете се обратити координатору Ивани Милисављевић.

О семинарима се можете информисати и на сајту Завода за унапређење образовања и васпитања у Каталогу акредитованих обука за 2011/2012. годину

Све већа примена рачунара и мобилних телефона, захтева да дефинишемо одређена правила за куцање знакова интерпункције, а која треба да реше једноставну дилему када се ови знаци одвајају размаком од речи, а када не.

Примена ових једноставних правила олакшава накнадно форматирање текста.

Правила за куцање знакова интерпункције

Образовни профил: Финансијски администратор и Службеник осигурања

Предмет: Канцеларијско пословање

Материјал за учење:

Појам канцеларије и канцеларијског пословања

Услови рада у канцеларији

Канцеларијски материјал

Индиго, коверте, печати…

Канцеларијски алати и опрема

Особине канцеларијских извршилаца

Збирка која објашњава и на примерима нуди велико број метода (неки би рекли техника, али нећемо развијати стручну расправу о томе) за учење. Уз одређена прилагођавања могу се применити у настави како у основној тако и у средњој школи.

Методе учења по Клиперту

%d bloggers like this: